• Brno, 0:2

 • Spartak

 • Zagreb, 2:0

 • Edinburgh, 2:4

 • Dunfermline

 • Zagreb, 2:0

 • Pitesti, 1:0

 • Dinamo

 • Zagreb, 0:0

 • Torino, 2:2

 • Juventus

 • Zagreb, 3:0

 • Frankfurt, 0:3

 • Eintracht

 • Zagreb, 4:0